مگنولیا

دسته:

توضیحات

ارتفاع پایل : 10 میلیمتر

دیتکس نخ : 8800

تراکم طولی : 290 گره در متر