صدف

دسته:

توضیحات

ارتفاع پایل : 25 میلیمتر

دیتکس نخ : 7200

تراکم طولی : 180 گره در متر