رویال17

دسته:

توضیحات

ارتفاع پایل : 17 میلیمتر

دیتکس نخ : 7600

تراکم طولی : 140 گره در متر