نمایشگاه تخصصی گل و وگیاه، خدمات شهری، تجهیزات باغبانی و گیاهان دارویی کرمان

تاریخ انتشار23/آبان/1398

بازدید جناب آقای عالم زاده شهردار محترم شهر کرمان و هیئت همراه از غرفه گروه تولیدی آسیا چمن در نمایشگاه تخصصی گل‌وگیاه و خدمات شهری کرمان.

20 لغایت24 آبان ماه، در محل نمایشگاه بین المللی جنوب شرق، سالن خواجوی کرمانی لابی سالن نمایشگاه.

-ساعات بازدید:-

 15 الی 22

جمعه 10 الی 22

-محل نمایشگاه:-

 کرمان، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی، سایت نمایشگاه بین المللی جنوب شرق