نصب چمن مصنوعی پروژه خبر از توابع شهرستان بافت

تاریخ انتشار10/مهر/1398

کارفرما: اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

پیمانکار: گروه تولیدی کرمان موکت ( آسیاچمن)

متراژ: ۴۳*۲۳

مدل: پردیس  P50 S200