پروژه چمن مصنوعی دانشگاه شهید مدنی

تاریخ انتشار7/مهر/1398

پایان عملیات پروژه ی چمن مصنوعی دانشگاه شهید مدنی استان آذربایجان شرقی به متراژ ۱۰۰۰ متر مربع با چمن استاندارد منوفیلامنت پایل ۵۰، توسط  گروه تولیدی  کرمان موکت (آسیاچمن) به پایان رسید.
کارفرما: دانشگاه شهید مدنی استان آذربایجان شرقی

آسیا چمن اولین و بزرگترین تولیدکننده چمن مصنوعی در ایران