دهمین نمایشگاه خدمات شهری مشهد مقدس

تاریخ انتشار5/مهر/1398

آسیاچمن اولین تولیدکننده چمن مصنوعی میزبان جناب آقای محمد درافشانی سرپرست محترم شهرداری قزوین و جناب آقای مقدس زاده مدیرعامل محترم شرکت خدمات، آب و عمران منطقه آزاد کیش و جمعی از اعضای محترم شورای شهر قزوین در دهمین نمایشگاه تخصصی خدمات شهری، عمران، حمل و نقل و ترافیک مشهد.

آسیاچمن اولین و بزرگترین تولیدکننده چمن مصنوعی در ایران