اجرای پروژه چمن مصنوعی چناران مشهد

تاریخ انتشار16/شهریور/1398

کارفرما: اداره كل اموزش وپرورش خراسان رضوي
پیمانکار: گروه تولیدی کرمان موکت (آسیاچمن)
متراژ: 1056 مترمربع
نوع چمن: منوفیلامنت
از خصوصیات این مدل، شباهت نزدیک چمن تولیدی با نخ منوفیلامنت به چمن طبیعی می‌باشد.