اتمام پروژه نصب چمن مصنوعی روستای کهوییه پاریز

تاریخ انتشار14/شهریور/1398

پروژه نصب چمن مصنوعی زمین مینی فوتبال روستای کهوییه پاریز  از توابع شهرستان سیرجان به کارفرمایی جناب آقای جواد ارجمند قهقستانی به  متراژ 924 متر مربع با همت گروه تولیدی کرمان موکت (آسیا چمن) به پایان رسید.
نوع چمن: منوفیلامنت P50 S140

آسیا چمن اولین و بزرگرتین تولیدکننده چمن مصنوعی در ایران و خاورمیانه