زمین مینی فوتبال چمن مصنوعی روستای خوانسار استان یزد

تاریخ انتشار13/مرداد/1398

زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال روستای خوانسار به متراژ 924 متر مربع توسط آسیاچمن اجرا گردید. کارفرمای این پروژه اداره کل ورزش و جوانان استان یزد می باشد. چمن مصنوعی این پروژه از نوع سپیدار 12000 پایل 50 میلیمتر استاندارد فوتبال است.