زمین مینی فوتبال چمن مصنوعی روستای بندینی کنارک استان سیستان و بلوچستان

تاریخ انتشار13/مرداد/1398

زمین مینی فوتبال چمن مصنوعی روستای روستای بندینی کنارک به متراژ 800 متر مربع توسط آسیاچمن اجرا گردید. کارفرمای این پروژه اداره کل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان می باشد. چمن مصنوعی این پروژه از نوع سپیدار 12000 پایل 50 میلیمتر استاندارد فوتبال است.