احداث زمین چمن مصنوعی امین غدیرناجا – تهران

تاریخ انتشار16/تیر/1398

عملیات زیرسازی و تولید و نصب چمن مصنوعی زمین مینی فوتبال امین غدیر ناجا توسط شرکت آسیاچمن انجام و به بهره برداری رسید، چمن مصنوعی این پروژه از نوع استاندارد فوتبال مدل سپیدار12000 پایل 50 میلیمتر در کارخانه تولیدی کرمان موکت ( آسیاچمن ) تولید و اجرا گردیده است. کارفرمای این پروژه مجموعه غدیر ناجا می باشد.