نگهداری و خدمات پس از فروش آسیاچمن

تاریخ انتشار15/تیر/1398

آسیاچمن با شهرداری کلانشهرمشهد قرارداد نگهداری تعداد 32 زمین مینی فوتبال چمن مصنوعی را که در سطح این شهر منعقد نمود، بر اساس این قرارداد خدمات لازم و نگهداری چمنهای مصنوعی در جهت بهبود عملکرد و طول عمر بیشتر چمن مصنوعی این زمینها که توسط آسیاچمن در سالهای گذشته نصب و اجرا گردیده است را بر عهده گرفت . بخش خدمات پس از فروش آسیاچمن با بروز ترین ماشین آلات و افراد ماهر در این کار آماده خدمات رسانی و نگهداری زمینهای چمن مصنوعی در سراسر ایران می باشد .