هجدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی تهران

تاریخ انتشار5/تیر/1398

هجدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی در تاریخ 18 تیرماه 1398 با حضور صدها شرکت فعال و تولید کننده در محل نمایشگاههای بین المللی تهران و حضور مسئولین امر آغاز به کار خواهد کرد، آسیاچمن همچون سالهای گذشته در این نمایشگاه حضور داشته و از عموم مردم، مسئولین ورزش کشور، سازمانها و ارگانهای مربوطه دعوت بعمل می آورد تا از نزدیک از نمونه های تولیدی این شرکت دیدن نمایند . منتظر قدوم سبزتان خواهیم بود .