افتتاح ورزشگاه شهید اینانلو (باشگاه پیام)

تاریخ انتشار20/اردیبهشت/1398

آذری‌جهرمی از زمین چمن ورزشگاه شهید اینانلوی موسسه پیام که توسط آسیاچمن بازسازی شده، بازدید به عمل آورد و با نوجوانان در حال ورزش تمرین کرد. زمین چمن مذکور بعد از تلاش چندماهه و تعویض سیستم جمع‌آوری آب و زه‌کشی، تعویض و نوسازی فنس‌های اطراف، تعویض پایه پروژکتورها و مستحکم‌سازی زیرساخت از استانداردهای لازم برخوردار شده و از این پس قابلیت استفاده در مسابقات مختلف را دارد.متراژ این پروژه در حدود 7500مترمی باشد .امضای پیراهن ورزشی با حضور پیشکسوتان فوتبال از جمله حسن روشن، میرشاد ماجدی، پرویز مظلومی، وحید شمسایی، محمد خرمگاه و اهدای گل به ورزشکاران نوجوان از برنامه‌های جانبی این مراسم بود.