خبر شماره 2

تاریخ انتشار20/اردیبهشت/1398

افتتاح زمین چمن مصنوعی شیرین شهر

همزمان با آیین های گرامیداشت هفته دولت با حضور خنفری فرماندار کارون، روانفر عضو هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید، رضا فرهاد زاده مدیر عامل شیرین شهر و گروهی از مسئولین ادارات شهرستان کارون و همزمان با چهارمین روز از هفته دولت چند پروژه در شیرین شهر افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.از جمله پروژه های افتتاحیه زمین فوتبال شیرین شهرتوسط شرکت کرمان موکت (آسیا چمن) به مساحت 1062 متر مربع می باشد.